ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Δείτε εδώ  όλες τις εκδρομές και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2015-2016