Πενθήμερη εκδρομή στην Θεσσαλονίκη της Γ΄τάξης 2018

Πενθήμερη εκδρομή στην Θεσσαλονίκη της Γ΄τάξης
Πρακτικό
Δεκτές ενστάσεις εντός τριών ημερών.