15-μελές Μαθητικό Συμβούλιο

Για το σχολικό έτος 2012-2013, εκλέχθηκαν κατά σειρά εκλογής ως τακτικά μέλη οι παρακάτω:

 1. Πουλής
 2. Κατσιμίγας (Πρόεδρος)
 3. Ζερδεβά
 4. Φλώρου
 5. Κουρής
 6. Στέργιος
 7. Παούρης
 8. Ιωακειμίδου
 9. Ρέππας
 10. Μυλωνάς
 11. Ιωαννίδης
 12. Κάτσης
 13. Μεταξά
 14. Τσούνης
 15. Γενναίος

Ως αναπληρωματικά μέλη:

 1. Χριστοδουλίδης
 2. Κυρέας
 3. Γαζέτας
 4. Κοντός
 5. Τζαφέρης