Εξεταστέα Ύλη Ενδοσχολικών Εξετάσεων 2018-2019

A΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
 • Νέα Ελληνική Γλώσσα
 • Νέα Ελληνική Λογοτεχνία
 • Θρησκευτικά
 • Ιστορία
 • Άλγεβρα
 • Γεωμετρία
 • Ξένη Γλώσσα(Αγγλικά)
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Βιολογία
 • Πολιτική Παιδεία
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 • Εφαρμογές Πληροφορικής
 • Διαχείριση Φυσικών Πόρων
 • Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
 • Καλλιτεχνική Παιδεία

Β΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 • Θρησκευτικά
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
 • Νεοελληνική Γλώσσα
 • Λογοτεχνία
 • Ιστορία
 • Άλγεβρα
 • Γεωμετρία
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Βιολογία
 • Ξένη Γλώσσα(Αγγλικά)
 • Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ
 • Φιλοσοφία
 • Πολιτική Παιδεία
 • Ερευνητική Εργασία (μη γραπτώς εξεταζόμενο)
 • Φυσική Αγωγή (μη γραπτώς εξεταζόμενο)

1η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣ/ΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
 • Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών

2η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣ/ΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γ΄ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

1η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣ/ΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • Αρχαία Ελληνικά
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία
 • Λατινικά
 • Ιστορία
 • Κοινωνιολογία

2η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣ/ΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Βιολογία
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμμματιστικό Περιβάλλον(ΑΕΠΠ)

3η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣ/ΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • Μαθηματικά
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)
 • Ιστορία
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμμματιστικό Περιβάλλον(ΑΕΠΠ)
 • Κοινωνιολογία

Γ΄ΤΑΞΗ   ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Ξένη Γλώσσα
 • Σχέδιο
 • ΑΟΔΕ