Εξεταστέα Ύλη Ενδοσχολικών Εξετάσεων 2017-2018

A΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Β΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

1η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣ/ΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

2η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣ/ΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γ΄ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

1η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣ/ΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

2η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣ/ΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

3η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣ/ΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Γ΄ΤΑΞΗ   ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  • Ξένη Γλώσσα
  • Σχέδιο
  • ΑΟΔΕ